Informacja! Otwarcie Orlika

INFORMACJA !!!

Boisko ORLIK
czynne od 13.05.2020 r. w godz. 15 – 20.

Wejście tylko po dokonaniu rezerwacji grupa max. 6 osób.

Zgłoszenia przyjmowane są z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem 733773645 w godz. 9 – 14.