INNOWACJE

Innowacje pedagogiczne z języka angielskiego realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Program autorski nauczania języka angielskiego na poziomie gimnazjum

„Z Wielką Brytanią za pan brat”- rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim przez poznawanie kultury brytyjskiej.

Program realizowany przez uczniów klas IIA, IIB i IIC uczęszczających do grup rozszerzonych z 5 lekcjami języka angielskiego w tygodniu. Dzięki dodatkowym godzinom nauki uczniowie rozwijają sprawność mówienia, słuchania, pisania i czytania w języku obcym poprzez poznanie szeroko pojętej kultury krajów Wysp Brytyjskich.
Uczniowie pracują w oparciu o autorskie materiały przygotowane przez nauczyciela, w dużej mierze obejmujące wykorzystanie źródeł autentycznych. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz nowoczesnym technikom multimedialnym.

Autorem programu i nauczycielem prowadzącym zajęcia jest pani Magdalena Adamek

Czytaj pełny program

 

 

Program autorski nauczania języka angielskiego na poziomie gimnazjum

„Welcome to the USA- z wizytą edukacyjną w USA.”


Program realizowany przez uczniów klas IIIA, IIIB i IIIC uczęszczających do grupy rozszerzonej z 5 lekcjami języka angielskiego w tygodniu. Dzięki dodatkowym godzinom nauki uczniowie rozwijają sprawność mówienia, słuchania, pisania i czytania w języku obcym.
Innowacja pedagogiczna ma na celu rozwijanie ciekawości i zaangażowania uczniów w naukę języka poprzez wprowadzenie treści nauczania wzbogaconych o elementy kulturowe i obyczajowe szeroko pojętej kultury amerykańskiej.
Wykorzystanie różnorodnych metod, technik oraz materiałów wpływa na uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu dydaktycznego uczniów biorących udział w zajęciach.

Autorem programu i nauczycielem prowadzącym zajęcia jest pani Marta Wija

Czytaj pełny program