INNOWACJE

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2019/2020

  • Innowacja organizacyjno – metodyczna „Mój zeszyt jest OK!”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 2b. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

OK zeszyt będzie  prowadzony przez uczniów w ramach edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

OK zeszyt jest innowacją przede wszystkim metodyczną, opartą o proces oceniania kształtującego. Ocenianie kształtujące definiuje się jako rodzaj oceniania szkolnego, którego głównym celem jest pomoc uczniowi w uczeniu się. Podczas gdy ocenianie sumujące ma na celu podsumowanie wiedzy uzyskanej przez ucznia po zakończeniu procesu uczenia się, ocenianie kształtujące ma towarzyszyć procesowi uczenia się i go wspomagać.

OK zeszyt wykorzystuje ocenianie kształtujące do pracy z zeszytem ucznia i budowanie partnerstwa pomiędzy nauczycielem i uczniem w uczeniu się i nauczaniu. OK zeszyt jest własnością uczniów i pomaga im się uczyć, dla nauczycieli stanowi pomoc przy monitorowaniu ich pracy oraz wyciąganiu wniosków do planowania nauczania.

Autorem innowacji i nauczycielem prowadzącym zajęcia jest pani Joanna Sołtysiak

Czytaj pełny program

 

  • Innowacja Pedagogiczna: TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM METODY EEG BIOFEEDBACK

Czytaj pełny program