KLAUZULA INFORMACYJNA

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość.

KLAUZULA INFORMACYJNA – nauczanie na odległość