Kształcenie na odległość

Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie

Informujemy, iż zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Do 25 marca poprzez E-Dziennik zostaną przekazane Wam informacje w sprawie nauki na odległość.

Dyrektorzy wraz z nauczycielami ustalają tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określi także formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor będzie uwzględniał zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

W razie jakichkolwiek zmian będziemy przesyłali informacje drogą elektroniczną poprzez Dziennik Librus.

W mieście pozostaje cały czas do dyspozycji zakładka informacyjna https://wodzislaw-slaski.pl/aktualnosci/koronawirus.

Informujemy także, iż na czas wprowadzenia w Polsce stanu epidemii do odwołania zostają zamknięte wszystkie przyszkolne obiekty sportowo-rekreacyjne.

Mamy nadzieję, że czas e-lerningu będący dla nauczycieli i uczniów nowym doświadczeniem, okaże się dla wszystkich  inspirujący i owocny.