Klasa pierwsza, rok szkolny 2020/2021

Komunikat:

Wszystkie osoby, które złożyły w naszej szkole dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły w celu potwierdzenia przyjęcia do klasy pierwszej.

Telefon: 733 883 283 

Prelekcja pielęgniarki szkolnej

Choroby odkleszczowe

Wiadomości od pielęgniarki szkolnej

Zapraszamy do zapoznania się z wiadomościami od szkolnej pielęgniarki:

Wykład- w święta zostań w domu

Pielęgniarka szkolna zdalnie do dyspozycji uczniów

Katalog dotyczący wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców

Informacja z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/wykaz-form-udzielania-pomocy-dla-mieszkancow

 

Godziny lekcji i przerw