Prelekcja pielęgniarki szkolnej

6-12 maja Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża