RADA RODZICÓW

  1. Monika Kuś- przewodnicząca
  2. Weronika Paszkiewicz- zastępca
  3. Emilia Wija –zastępca