STATUT SZKOŁY

 

 

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim