STOŁÓWKA

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Cena obiadu: 6,50zł. Wpłata za obiady dokonywana jest z góry w terminie do 11 dnia każdego miesiąca na konto:

GRUPA JORDAN SPÓŁKA Z O.O.
44-300 Wodzisław Śląski ul. Czyżowicka 67
PKO O/WODZISŁAW ŚLĄSKI

76 10202472 0000 6102 0531 4580

Tytułem: wpłata za obiady/szkoła nr……, klasa….., imię i nazwisko dziecka/za miesiąc……….

Nieobecność należy zgłaszać sms na nr tel. 786 199 200 lub w stołówce szkolnej najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia.

W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów, fakt ten należy zgłosić sms na nr tel. 786 199 200 lub w stołówce szkolnej.

 

Menu od 24.02.2020 do 28.02.2020

Menu od 09.02.2020 do 13.02.2020