TERMINARZ

 

Harmonogram konsultacji i zebrań rodziców w roku szkolnym 2018/2019

WAŻNE DATY:

23 – 31 grudnia 2018 przerwa świąteczna
11  – 24 lutego 2019 ferie zimowe
11 stycznia 2019 koniec pierwszego semestru
18 – 23 kwietnia 2019 – wiosenna przerwa świąteczna
10 – 12 kwietnia 2019 – egzamin gimnazjalny
15 – 17 kwietnia 2019 – egzamin ósmoklasisty
21 czerwca 2019 – koniec zajęć edukacyjnych

 

 

DNI DODATKOWO WOLNE

Dni egzaminów gimnazjalnych:
10,11,12 kwietnia 2019 r.
Dni egzaminów ósmoklasisty:
15,16,17 kwietnia 2019 r.
oraz :
2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.