WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA I 

Zasady oceniania

Edukacja  wczesnoszkolna semestr 1

Edukacja wczesnoszkolna semestr 2

Język angielski

Religia

KLASA II 

Zasady oceniania

Edukacja wczesnoszkolna semestr 1

Edukacja wczesnoszkolna semestr 2

Język angielski

Religia

KLASA III 

Zasady oceniania

Edukacja wczesnoszkolna semestr 1

Edukacja wczesnoszkolna  semestr 2

Język angielski

Religia

KLASA V 

Język polski

Język angielski

Matematyka

Historia

Biologia

Geografia

Muzyka

Plastyka

Technika

Informatyka

Religia

Wychowanie fizyczne

Kreatywność

KLASA VIII

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie

Informatyka

Religia

Wychowanie fizyczne

EDB

Kreatywność